Onze intrinsieke motivatie is een bijdrage leveren aan het bereiken van de klimaatafspraken voor 2050. Om dit mogelijk te maken zijn duurzaamheidstransities in de fysieke leefomgeving nodig. Dit doen we met veel ambitie en enthousiasme. Samen met onze opdrachtgevers organiseren we projecten op het gebied van klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, circulariteit, gebouwde omgeving en de energie- en warmte transitie.

Onze projecten worden aangestuurd door goed te luisteren, creatief te denken en mensen met kansrijke ideeën te verbinden. Wij helpen onze opdrachtgevers van advies tot en met realisatie van duurzaamheidsprojecten. Op basis van projectteams wordt de opdrachtgever in een sturende en besluitvormende rol gepositioneerd.

Samen werken aan mooie duurzame projecten We zoeken naar de juiste match tussen de uitvraag en de eigenschappen, drive, kennis en ambitie van onze mensen. Hiermee leveren we maatwerk gebaseerd op persoonlijke eigenschappen, kennis en voorkeuren.

Graag zijn we een meerwaarde voor de opdrachtgever door met betrokkenheid, kennis en enthousiasme de projecten te realiseren. Dit doen we met durf, lef, vertrouwen en realisatiekracht. We beheersen het proces en de inhoud, zijn ervaren, deskundig en nieuwsgierig.

Ons mensen staan hierin centraal. Naast het jaarlijkse persoonlijke ontwikkelingsplan worden frequent kennissessies, teamactiviteiten en werkbezoeken georganiseerd. Het team van Twenty50 is een hecht team. Belangrijk voor ons is een hecht team, met aandacht voor elkaar.

Mensen en ideeën verbinden is waar wij goed in zijn

Mensen en ideeën verbinden staat bij ons centraal. Dat begint bij het koppelen van de juiste mensen aan jouw opdracht. Binnen complexe opgaven brengen wij de belangen van alle stakeholders samen en brengen we eenvoud aan.

Wij helpen onze opdrachtgevers van advies tot realisatie van een project. Dit doen wij met een team van ervaren adviseurs en projectmanagers. Stuk voor stuk gedreven professionals met een passie voor duurzaamheid.

Wij delen kennis onderling en werken samen aan het projecten, zodat jij al opdrachtgever een brede kijk en ervaring op jouw project krijgt.

Met leuke mensen werken aan mooie projecten

Onze mensen staan bij ons centraal. Uitganspunt is dan ook de ontwikkeling van onze mensen. Dit doen we door samen met de medewerker de juiste vervolg projecten en cursussen te bepalen en ontwikkeling van de zachte kant.

Twenty50 is een hecht team, samen met de collega’s van Grondwerk PM. Wij hechten veel waarde aan het delen van kennis onderling. Dit doen wij tijdens tweewekelijkse kennissessies, het samen werken op kantoor en het bezoeken van projecten van collega’s, maar ook tijdens een borrel of teamactiviteit.

Wij hechten waarde aan een juiste balans van werk en privé en de fitheid van onze medewerkers. We houden ervan onszelf uit te dagen, ook buiten het werk. Teamactiviteiten hebben dan ook vaak een sportief element, gekoppeld aan een van de goede doelen die we steunen, zoals Skate for Air.

Maak hier kennis met onze mensen.

Twenty50 is het zusje van Grondwerk PM, waar we al meer dan 20 jaar ervaring hebben met het projectmanagement van integrale ruimtelijke projecten. Lees hier meer over waar wij nog meer bij kunnen helpen.

Enthousiast geworden over Twenty50? Wij zijn altijd op zoek naar gedreven mensen (hyperlink vacature). Neem contact met ons op of stuur een open sollicitatie.