Onze intrinsieke motivatie is een bijdrage te leveren aan het bereiken van de klimaatafspraken voor 2050. De naam twenty50 zegt het al. Om dit te bereiken zijn grote transities nodig in de fysieke leefomgeving.

Daarom werken wij met veel ambitie en enthousiasme aan het waarmaken van duurzame projecten in de ruimtelijke omgeving.

Samen met onze klanten sturen wij ruimtelijke projecten aan op vraagstukken binnen klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, circulariteit, gebouwde omgeving en de energie- en warmtetransitie. Wij geloven dat duurzaamheid dwars door alle disciplines, thema’s en beslisstructuren heen gaat.

Voorbeelden van Projecten

Mensen en ideeën verbinden is waar wij goed in zijn

Mensen en ideeën verbinden staat bij ons centraal. Dat begint bij het koppelen van de juiste mensen aan jouw opdracht. Binnen complexe opgaven brengen wij de belangen van alle stakeholders samen en brengen we eenvoud aan.

Wij helpen onze opdrachtgevers van advies tot realisatie van een project. Dit doen wij met een team van ervaren adviseurs en projectmanagers. Stuk voor stuk gedreven professionals met een passie voor duurzaamheid.

Wij delen kennis onderling en werken samen aan het projecten, zodat jij al opdrachtgever een brede kijk en ervaring op jouw project krijgt.

Bij Grondwerk en twenty50 vinden we het belangrijk een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Dit doen wij zowel binnen onze projecten als binnen onze eigen organisatie.
Daarom zijn wij actief bezig met CO2-reductie en zijn wij in 2021 gestart met de CO2 prestatieladder. In maart 2022 hebben wij de audit succesvol afgerond en worden wij voorgedragen voor het certificaat CO2 prestatieladder niveau 4.

Via onze rapportage, met daarin het inzicht in ons verbruik, beleid en doelstellingen, brengen wij jullie op de hoogte van onze inspanningen om onze CO2-uitstoot te reduceren. (link: document CO2 prestatieladder rapportage).

Via deze link vinden jullie onze ketenanalyse, onderdeel van de rapportage: (link ketenanalyse).

Klik hier (link https://www.co2-prestatieladder.nl/nl) voor meer informatie over de CO2 prestatieladder.

Met leuke mensen werken aan mooie projecten

Onze mensen staan bij ons centraal. Uitganspunt is dan ook de ontwikkeling van onze mensen. Dit doen we door samen met de medewerker de juiste vervolg projecten en cursussen te bepalen en ontwikkeling van de zachte kant.

Twenty50 is een hecht team, samen met de collega’s van Grondwerk PM. Wij hechten veel waarde aan het delen van kennis onderling. Dit doen wij tijdens tweewekelijkse kennissessies, het samen werken op kantoor en het bezoeken van projecten van collega’s, maar ook tijdens een borrel of teamactiviteit.

Wij hechten waarde aan een juiste balans van werk en privé en de fitheid van onze medewerkers. We houden ervan onszelf uit te dagen, ook buiten het werk. Teamactiviteiten hebben dan ook vaak een sportief element, gekoppeld aan een van de goede doelen die we steunen, zoals Skate for Air.

Maak hier kennis met onze mensen.

Twenty50 is het zusje van Grondwerk PM, waar we al meer dan 20 jaar ervaring hebben met het projectmanagement van integrale ruimtelijke projecten. Lees hier meer over waar wij nog meer bij kunnen helpen.

Enthousiast geworden over Twenty50? Wij zijn altijd op zoek naar gedreven mensen (hyperlink vacature). Neem contact met ons op of stuur een open sollicitatie.