Annet Metz

Project- en procesmanager


Annet is een sociaal betrokken projectleider die grote waarde hecht aan de relaties en samenwerken binnen de projectteams. Op basis hiervan is ze goed in staat om complexe binnenstedelijke duurzaamheidsprojecten tot een goed einde te brengen.

Annet heeft fysiotherapie en economie gestudeerd. Als omgevingsmanager werkt ze aan diverse projecten voor zowel de provincie als de gemeente Amsterdam.

““Als persoon ben ik graag de Haarlemmerolie in projecten om maximale resultaten te bereiken in samenwerking met de omgeving”.