Warmtenet

Rotterdam staat voor de uitdaging om woningen haalbaar, betaalbaar en schaalbaar te verwarmen. De gemeente Rotterdam gaat in vijf gebieden aan de slag: Pendrecht, Groot-IJsselmonde (Reyerdijk/Reyeroord), Rozenburg, Bospolder-Tussendijken en Prinsenland-Het Lage Land. De gebiedsaanpakken zijn erop gericht bestaande wijken van het aardgas af te halen en toe te werken naar een standaardaanpak.

Grondwerk PM biedt ondersteuning aan de Afdeling Duurzaamheid om de warmtenetten te realiseren voor de gebiedsaanpakken Rozenburg en Prinsenland-Het Lage Land. Aansluiting van de woningen is fasegewijs voorzien vanaf 2023/2024.

In de werkzaamheden van Grondwerk PM staan twee kernactiviteiten centraal: gezamenlijk een strategie bedenken en uitrollen om een warmtebedrijf te selecteren en communicatie en participatie met de bewoners.

Strategie

De gemeente Rotterdam zoekt voor zowel Rozenburg als Prinsenland-Het Lage Land naar de meest aantrekkelijke strategie om het warmtenet te realiseren. Grondwerk PM begeleidt dit door het mede onderzoeken van verschillende scenario’s en besluitvorming voor te bereiden.

Communicatie met bewoners

Grondwerk helpt bij het communicatie en participatie proces en bij het juist informeren en enthousiasmeren van bewoners voor het warmtenet. Bewoners worden betrokken via diverse bijeenkomsten met de gemeente, een energieconferentie, een klankbordgroep en een digitaal vragenuur.