Energietransitie

Namens de gemeente Katwijk levert Twenty50 het projectmanagement voor het samenwerkingsproject voor de energietransitie in de Leidse regio.

6 gemeenten

Gezamenlijk met 6 gemeenten wordt een open regionaal energiesysteem ontwikkeld. Hierop kunnen meerdere lokale en boven regionale bronnen worden aangesloten, waaronder Geothermie en de WarmtelinQ+ met restwarmte uit de Rotterdamse haven.

Proefproject

Daarnaast adviseert de projectleider binnen Katwijk op een aantal projecten waar gewerkt wordt aan een duurzame warmtevoorziening middels Geothermie en Aquathermie (proefproject Aardgasvrije wijken).