Duurzaamheidsambities

Twenty50 ontwikkelt voor Amsterdam West het gebiedsgerichte programma Duurzaam West, waarin duurzaamheidsambities uit de coalitie en het stadsdeel zijn vertaald naar gebiedsgerichte activiteiten die de duurzaamheidsprogramma´s vanuit de directie Ruimte & Duurzaamheid aanvullen of versnellen.

Scope

De scope van het programma is klimaatneutraal, klimaatbestendig en circulair, en richt zich op fysieke, sociale en maatschappelijke opgaven in het stadsdeel. Daarin wordt samengewerkt met diverse directies, interne organisatieonderdelen en externe partijen zoals kennisinstellingen, bedrijven en koepelorganisaties.

Advies

Twenty50 adviseert startende duurzaamheidsinitiatieven van bewoners en/of ondernemers. Tevens ondersteunt Twenty50 beleidsmakers, lokaal bestuur en projecten op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal, Regionale Energie Strategie, Strategie Amsterdam Circulair, Strategie Klimaatadaptatie Amsterdam en Aardgasvrij: Transitievisie Warmte.

Breed netwerk

In de rol van bevlogen programmacoördinator wordt een breed netwerk met zowel stadsdelen (gebiedsteams/-pool) en diverse aan duurzaamheid gerelateerde directies (Afval en Grondstoffen, Verkeer & Openbare Ruimte, Ruimte & Duurzaamheid). Met inhoudelijke achtergrond op duurzaamheid in samenwerking met dit netwerk is twenty50 het aanspreekpunt voor advies over verduurzaming en aanjager van diverse klein- en grootschalige duurzaamheidsinitiatieven.

Twenty50 signaleert kansen en adviseert over het handelingsperspectief en ontwikkelingen met het doel toe te werken naar een concreet project.