pMIEK Noord-Holland Zuid PNH:
Keuzes in de energietransitie

Namens de provincie Noord-Holland verzorgt Twenty50 de procesbegeleiding voor de energievisie Noord-Holland Zuid en het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat Noord-Holland Zuid (pMIEK NHZ). De energievisie geeft een beeld hoe energievraag, -aanbod en -infrastructuur zich na 2030 zullen ontwikkelen en op welke `energieknooppunten´ die samenkomen.

Slimme energieoplossingen PNH:
Noord-Hollandse ondernemers ontlasten van het elektriciteitsnet

Namens de provincie Noord-Holland analyseert twenty50 ondernemerservaringen ten aanzien van slimme energieoplossingen en deelt daarvan de voordelen en de nadelen. Slimme energieoplossingen zijn oplossingen die efficiënt of beperkt gebruik maken van het elektriciteitsnet; de flexibiliteit van het elektriciteitsnetwerk vergroten en de druk op het net verlagen.

Cluster Energie Strategie (CES) in Noord-Holland:
Verduurzamen van de industrie

Namens de provincie Noord-Holland stemt Twenty50 met interne en externe belanghebbende partijen af, over de verduurzamingsplannen van de industrie in het Noorzeekanaalgebied (NZKG) ten behoeve van het opstellen van de CES NZKG 2022. Bedrijven, netbeheerders en overheid werken samen om de juiste energie infrastructuur te faciliteren en planningen op elkaar aan te sluiten.