Energievraag is divers

Amstel III en ArenAPoort zijn transformatiegebieden. Ze kenmerken zich door een transitie naar een gemêleerde gebruiksvorm waar wonen werken en vrije tijd centraal staan. Vanwege de verschillen tussen nieuwbouw en bestaande bouw is de energievraag zeer divers. De gemeente Amsterdam streeft ernaar om de energievoorziening te verduurzamen en aardgasvrij te maken.

Energieteam

Om dit handen en voeten te geven is een integraal energieteam opgericht, zij is verantwoordelijk voor het uitdenken, implementeren en benutten van duurzame kansen voor Amstel III en ArenApoort. Het E-Team bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen. Binnen dit team wordt aandacht besteed aan de plan- en procesmatige aspecten, technische aspecten en juridische aspecten.

Bijdrage Twenty50

De projectmanager van Grondwerk levert een bijdrage door het proces stapsgewijs vorm te geven en het energieteam te begeleiden. Tevens biedt Grondwerk ondersteuning bij omgevingsmanagement en deelonderzoeken die gelieerd zijn aan de uitgewerkte voorkeursvarianten.