Afkalveren natuurlijke oevers

Natuurmonument Oosteinderpoel ligt pal naast de drukbevaren Ringvaart Haarlemmermeerpolder. De scheepsgolven vormen een directe bedreiging voor de kwetsbare oevers van het Broekbos. De oevers kalveren af door de scheepsgolven. Vanuit de natuurorganisatie Landschap Noord Holland waren de financiële middelen niet aanwezig om een oeverbescherming aan te leggen.

Synergievoordelen

In de aanloop van het baggerproject van de ringvaart van de Haarlemmermeer werd een innovatieve oplossing bedacht: de bagger werd opgeslagen in geotubes die als natuurvriendelijke oeververdediging worden ingezet. Achter de nieuwe natuuroever werden paaiplaatsen gemaakt. De baggertubes zijn gevuld met bagger uit de Ringvaart zelf. Een bekende methode, maar innovatief omdat de tubes pal langs het drukke vaarwater worden toegepast. In de uitwerking heeft onderzoek in samenwerking met de TU Delft aangetoond dat de tubes ook onder deze (golf)condities blijven liggen.

Pilot project als voordelige, duurzame oplossing

Door de bagger uit de vaart in de tubes te brengen, bespaart het baggerproject transport- en opslagkosten van zo’n 500 vrachtwagens aan bagger. Door op deze manier werk-met-werk te maken is het gelukt de aanleg en het onderhouden van een oeverbescherming te financieren. Bovendien is het een duurzame oplossing: de tubes gaan onder water lang mee en de bagger wordt nuttig toegepast, als bouwstof. Doordat de tubes enkele meters uit de oever worden gelegd wordt er tegelijk een drassige natuurvriendelijke oever gecreëerd, met brede rietkragen. Dit ten behoeve van de groene As, een Ecologische Hoofdstructuur waar de Oosteinderpoel deel van uit maakt.

Grondwerk Projectmanagers leverde Senior projectmanager en de omgevingsmanager voor het Baggerproject Ringvaart en stond daarmee aan het roer van de zoektocht naar de innovatieve en duurzame vooroever. Activiteiten zoals het initiëren en aansturen van de haalbaarheidstudie, het betrekken van de TU delft bij de verdere uitwerking van de stabiliteit en het uitwerken van de samenwerkingsovereenkomst met alle betrokken partijen hoorden hierbij. Deze uitgebreide samenwerking maakte veel meer mogelijk. Het project heeft in 2012 de innovatieprijs gewonnen.