Bijdrage twenty50

Verduurzaming

Vanuit Twenty50 is een programma ingericht om maatschappelijk vastgoed eigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van vastgoed.

Dit ontzorgingsprogramma bestaat uit de aansturing van de duurzaamheidscoaches voor de verschillende doelgroepen, het algemeen projectmanagement en de inhoudelijke en financiële verantwoording aan RVO.

Samenwerking

Dit programma is een samenwerking tussen de 12 provincies, de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).