Duurzame transitie

Het realiseren van een grootschalig groene duurzame transitie, een groene stadsstraat, waarbij door middel van participeren en innoveren & leren het vergroenen en verduurzamen van openbare ruimte, daken en gevels, geveltuinen en terrassen plaatsvindt met als doel het verbeteren van het gebruik, stadsklimaat en biodiversiteit en uiteindelijk de leef- en werkomgeving.

Grijs beton

De Wibaut-, Weesper-, en Valkenburgerstraat zijn een doorgaande route door Amsterdam en kenmerken zich door ongezonde lucht en veel grijs beton. Bewoners, ondernemers en andere gebruiksgroepen hebben concrete oplossingen gevraagd voor het verbeteren van hun leef- en werkomgeving. Het projectteam Knowledge MIle Park werkt samen met BIZ Knowledge Mile aan een groene en duurzame stadsstraat in Amsterdam, van IJtunnel tot Amstelplein.

Publiek en privaat

Publiek en privaat slaan de handen ineen. Samen met pandeigenaren, woningbouw en VvE’s wordt ook gewerkt aan verschillende duurzame projecten, zoals het verduurzamen van vastgoed, duurzame logistiek en gezamenlijk afval management.

750 jaar

In 2025 wordt Knowledge Mile Park opgeleverd als cadeau voor de stad die dan 750 jaar bestaat. Er wordt toegewerkt naar een situatie waarbij de community drager is van de groene en duurzame stadsstraat. Waarbij het project zoveel mogelijk wordt overgedragen aan ondernemers, bewoners en gebruikers van de Knowledge Mile, waarbij de Knowledge Mile BIZ een belangrijke spil is.

Beheer zal uiteindelijk in handen van de community komen.