Circulair

Transformatiegebied Buiksloterham in Amsterdam Noord verandert van een industrieel bedrijventerrein in een circulaire stadswijk gericht op wonen en werken.

Groei

Vanaf 2014 kreeg Buiksloterham zijn eerste officiële bewoners in enkele spraakmakende zelfbouwprojecten. Op dit moment zijn er zo’n 2000 woningen gerealiseerd en in de komende tien jaar groeit de wijk door tot ca. 8000 woningen en 500.000 BVO niet-wonen (bedrijfsruimte, kantoren, maatschappelijke voorzieningen waaronder 5 scholen) .

Vervuiling

Buiksloterham is plantechnisch een complex gebied dat bestaat uit zowel gemeentelijke kavels, als particuliere kavels, zowel in erfpacht als in volledig eigendom. De gemeentelijke kavels zijn oude locaties van chemische fabrieken en afvalcentrales en daarmee zwaar vervuild met mobiele en immobiele verontreinigingen.

Na sanering worden deze gefaseerd door middel van tenders in de markt gezet.