Voorbereidingsfase

Namens Vattenfall en de gemeente Amsterdam waren we verantwoordelijk voor de voorbereidingsfase en de besluitvorming van zowel de conceptstudies en locaties keuzes binnen Amsterdam.

Werkzaamheden

Werkzaamheden waren o.a. het aansturen van het projectteam, het organiseren van de benodigde vergunningen en het oplijnen van alle stakeholders (ProRail, MET, Gem. Amsterdam (G&O + R&D + IB), Vattenfall en ZuidasDok).

Ontwerp

Aansluitend aan de besluitvorming is het ontwerp traject voor het leidingen-deel (definitief ontwerp, aanbesteding en uitvoeringen), de definitieve vergunningen en besluitvormingen binnen zowel de gemeente Amsterdam als de Provincie, de integrale communicatie rondom het project aangestuurd.

Op 3 juni 2020 zijn de Westelijke en Oostelijke warmtenetten succesvol met elkaar verbonden.

https://group.vattenfall.com/nl/wat-we-doen/onze-activiteiten/stadswarmte/asc