Duurzame Gebiedsontwikkeling

Bij het Programma Duurzame Gebiedsontwikkeling van de gemeente Rotterdam werkt twenty50 aan drie kernpijlers:

  • het voorbereiden en afstemmen van duurzaamheidsadvies voor de diverse projecten
  • het organiseren van het delen van nieuwe en bestaande kennis,
  • de ontwikkeling en het vastleggen van interne kennis op het gebied van duurzaamheid.