Energie

Opwekking, besparen en smartgrids, zowel elektrisch als warmte/koude.


De energietransitie is verweven met de mobiliteitstransitie en het circulaire denken. Wij ervaren dat de menselijke factor de grootste uitdaging is voor de transitie. De uitdaging is, om telkens de menselijke factor te onderkennen, te analyseren en te kunnen benutten, om daarmee de transitie situatieafhankelijk te kunnen versnellen. Het implementeren van de nieuwste technologieën vraagt om aanpassingsvermogen van alle lagen binnen organisaties.